Kiểm tra tình hình một số dự án 110kV tại tỉnh Nam Định của Ban chỉ đạo phát triển điện lực

Tiếp theo chương trình làm việc của Chương trình làm việc rà soát tiến độ và kiểm tra thực địa một số dự án 110kV, 220kV khu vực miền Bắc do ông Nguyễn Thái Sơn – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực (VPBCĐ) làm trưởng đoàn, sáng ngày 14/05/2020 đoàn đã kiểm tra thực địa các dự án lưới điện 110kV tại tỉnh Nam Định: Dự án di chuyển ĐD 110kV trước cửa Đền Trần – Chùa Tháp, Cải tạo ĐZ 110kV từ TBA 110kV Mỹ Lộc – VT10, xuất tuyến 110kV lộ 173,174 TBA 220kV Trực Ninh.

Về thành phần tham gia đoàn gồm có VPBCĐ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Cục: Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực; Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cùng các ban chuyên môn Tổng công ty, Ban Quản lý dự án Lưới điện  (BA1), Ban Quản lý dự án phát triển điện lực (BA2), lãnh đạo PC, NPSC Nam Định.

Ông Trần Thanh Minh – Phó Giám đốc Sở Công thương Nam Định phát biểu tại hội nghị

 Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã tổ chức thảo luận rà soát tại PC Nam Định. Tại đây, đại diện Sở Công Thương tỉnh (SCT) ông Trần Thanh Minh Phó Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn giai đoạn 20116 – 2025: Hiện trạng, vận hành lưới điện 110kV và quá trình quy hoạch lưới điện 110kV trong các giai đoạn.

Công suất cực đại vào cao điểm năm 2019 đạt 544,2 MW, với tốc độ tăng trưởng phụ tải hàng năm khoảng 10-12%/năm, dự kiến năm 2020 Pmax toàn tỉnh Nam Định đạt 600MW, cao hơn so với dự báo trong quy hoạch đã được phê duyệt (Pmax đạt 580MW năm 2020). Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 dự kiến đạt 2.750 triệu kWh, thấp hơn so với dự báo quy hoạch (2.829 triệu kWh). Tỷ lệ của 5 thành phần phụ tải tương đương với tỷ lệ dự báo trong quy hoạch: Nông lâm – ngư nghiệp: 3,8%; Công nghiệp – xây dựng: 47,4%; Thương nghiệp – dịch vụ: 2,2%; Quản lý tiêu dùng: 43,5%; Hoạt động khác: 3,1%. Bên cạnh đó một số phụ tải sản xuất lớn, phát triển đột xuất nằm ngoài dự kiến đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt bổ sung giai đoạn 2017 – 2020 với tổng công suất phụ tải tăng thêm 196 MVA bởi các KCN, Cụm công nghiệp dự kiến phát sinh thêm đến năm 2020 gồm 10 CN có công suất đăng ký là 67,7 MVA.

Ông Minh nhận định Nam Định là tỉnh nông nghiệp, công nghiệp nhỏ lẻ và phát triển chưa nhanh. Điện thương phẩm khách hàng bán lẻ sau TBA công cộng có tỷ trọng lớn trên 65%, biểu đồ phụ tải thay đổi rất lớn trong ngày, hàng năm phải thực hiện chi phí lớn và bất lợi nhất là tỷ lệ tổn thất điện năng do tỷ lệ Pmax/Pmin trung bình 3 lần, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, mùa vụ. Kiến nghị với đoàn công tác, ông Minh mong muốn sự quan tâm giúp đỡ trong việc triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch được duyệt, trong đó có dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp than, SCT cũng kính đề nghị VPCĐ, Bộ Công Thương quan tâm, giúp đỡ báo cáo Chính phủ xem xét giải quyết để dự án sớm được triển khai thực hiện.  

Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Đóng góp ý kiến tại buổi rà soát, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc EVNNPC đánh giá cao sự phối hợp rất tốt của tỉnh Nam Định với Tổng công ty trong đầu tư và phát triển lưới điện 110kV, đáp ứng được nhu cầu cấp điện trên địa bàn phục vụ phát triển xã hội, sinh hoạt của nhân dân. Ông Thái cũng nhận định các dự án 110kV đã, đang và sẽ triển khai trên tỉnh Nam Định lớn hơn các tỉnh khác rất nhiều do có sự điều chỉnh bổ sung trong kế hoạch giai đoạn 2019 – 2022, cải tạo nâng cấp đường dây, tiết diện và xây dựng mới xuất tuyến.

Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái cam kết, trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với tỉnh Nam Định trong nắm bắt kịp thời nhu cầu cấp điện cho các khu vực phục vụ công nghiệp để tạo điều kiện cho các dự án đầu tư trong Nam Định được thuận lợi, dễ dàng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Các đơn vị được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao các dự án đầu tư xây dựng trên toàn tỉnh Nam Định là: PC Nam Định, NPSC Nam Định, BA1, BA2 cũng đã báo cáo tại cuộc họp tình hình các dự án đơn vị phụ trách cũng như vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Thái Sơn – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực kết luận cuộc họp

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các thành viên trong Tổ công tác đã có ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý, ông Nguyễn Thái Sơn – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực ghi nhận sự tạo điều kiện của UBND, các Ban, Ngành tỉnh Nam Định với ngành Điện nói chung và các Tổng công ty nói riêng trong phát triển kinh doanh điển rất được đảm bảo, quy hoạch đạt 90% kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, ông Sơn yêu cầu Sở Công thương, Sở Tài nguyên và chủ đầu tư dự án phối hợp và kiểm tra công tác thủ tục, giấy phép sử dụng đất trong công tác đầu tư xây dựng, công tác đền bù giải phóng mặt bằng giữ tiến độ diễn ra đúng kế hoạch đồng thời đảm bảo chất lượng trong thiết kế, quản lý dự án. Ông Sơn cũng yêu cầu các đơn vị có dự án trên tỉnh bố trí nguồn vốn hợp lý, xây dựng kế hoạch dự phòng để tránh thi công bị dở dang, phát sinh.

Ông Nguyễn Thái Sơn cũng đề nghị UBND tỉnh Nam Định phối hợp với Tổng công ty rà soát tình hình phụ tải của các khu công nghiệp, cũng như năng lực đầu tư của chủ dự án để có điều chỉnh kế hoạch hợp lý. Thêm vào đó, UBND cũng cần có các báo cáo nêu rõ tình hình, giao cho Ủy ban Quản lý vốn quyết định chuyển nhượng bàn giao đất cho tỉnh để xây dựng trạm biến áp của các dự án điện.

Một số ảnh kiểm tra thực địa dự án tại tỉnh Nam Định của đoàn công tác:

Trần Lê Huy – Ban TT.NPC