Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Sáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công trình năng lượng cấp II, nhóm C có tổng vốn đầu tư là 136,857 tỷ VNĐ, Chủ đầu tư – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty TNHH MTV thương mại và tư vấn đầu tư công nghiệp tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cung cấp thiết bị và lắp đặt, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam thực hiện xây lắp, Công ty CP đầu tư điện và xây dựng công trình tư vấn giám sát. Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Ông Phan Hồng Việt Phó Giám đốc Ban QLDA lưới điện phụ trách PMU2 cho biết Dự án này dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020 sau khi đưa vào vận hành sẽ: Đáp ứng nhu cầu phụ tải cho khu vực các  huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Nam Trực, tỉnh Nam Định; Nâng cao chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp của lưới trung áp trong khu vưc; Tăng hiệu quả kinh doanh mua bán điện; Tạo tiền đề phát triển lưới điện nông thôn thông minh ở khu vực đông dân cư của các thành phố vừa và nhỏ; Là cơ sở để cải tạo, phát triển và quy hoạch lại hệ thống điện khu vực; Phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035.

Nguyễn Mạnh Hiên – Ban QLDA lưới điện