(NTV) Các doanh nghiệp đồng hành cùng Công ty Điện lực Nam Định, đảm bảo cung ứng điện trong mùa hè nắng nóng 2022

Theo Đài PTTH Tỉnh NĐ