PC Nam Định: Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho 4 trạm biến áp 110kV mới đưa vào vận hành ở chế độ không người trực

Trong những năm qua Công ty Điện lực Nam Định thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số với việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó đẩy mạnh xây dựng hệ thống lưới điện thông minh.

Năm 2020 Công ty đã đưa vào vận hành 02 trạm biến áp (TBA) 110kV không người trực gồm E3.16 Trực Ninh; E3.15 Ý Yên và đồng thời tiếp tục triển khai dự án cải tạo các TBA 110kV Phi Trường, Mỹ Lộc, Trình Xuyên và Nghĩa Hưng từ trạm truyền thống sang trạm không người trực.

Sau khi hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp và quá trình theo dõi hoạt động vận hành của thiết bị đi vào ổn định, ngày 15/4/2021 Công ty Điện lực Nam Định chính thức đưa vào vận hành ở chế độ điều khiển xa, không người trực đối với các TBA 110kV Phi Trường, Mỹ Lộc, Trình Xuyên và Nghĩa Hưng.

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn tài sản, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản đối với các TBA không người trực, Công ty đã thiết lập lực lượng bảo vệ tại chỗ, với chức năng nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh, kiểm tra, kiểm soát người ra vào trạm, cung cấp thông tin cho đơn vị quản lý vận hành khi xảy ra sự cố, phối hợp với đơn vị quản lý vận hành và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Hình ảnh: Phòng TTBV&PC, Đội QLVHLĐCT bàn giao mục tiêu cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp.

Ngày 15/5/2021 Công ty Điện lực Nam Định đã chính thức thực hiện bàn giao các mục tiêu TBA 110KV cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thực hiện công tác tuần tra, canh giác, bảo vệ ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản tài sản, phòng chống cháy nổ, đảm bảo công tác an toàn lao động tại các TBA 110KV không người trực.

Trước đó, để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đã tổ chức các buổi huấn luyện cho lực lượng bảo vệ về công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCN, các quy trình quy định về an toàn điện và phổ biến quán triệt các quy định về nghiệp vụ bảo vệ, các kỹ năng tuần tra trong TBA 110kV…

Hướng dẫn lực lượng bảo vệ các thiết bị trạm 110kV và chỉ dẫn ranh giới tuần tra.

 Công tác huấn luyện cho lực lượng bảo vệ trạm được các đồng chí cán bộ và chuyên viên của Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế, Phòng An toàn và đơn vị Đội QLVH cao thế chuyền đạt kỹ lưỡng các nội dung về quy trình, quy định khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại TBA 110kV, ranh giới tuần tra, mặt bằng bố trí thiết bị, các phương tiện chữa cháy hiện có, cách sử dụng các loại bình chữa cháy, kỹ năng chữa cháy và các cảnh báo mức độ nguy hiểm, nhân viên bảo vệ cần tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình công tác tại các trạm biến áp 110kV được giao.

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên đã tiếp thu được các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về công tác bảo vệ, mục tiêu thực hiện tuần tra bảo vệ và cách sử dụng các loại bình chữa cháy, công tác An toàn vệ sinh lao động, các quy trình quy định về an toàn điện. Và để chính thức tiếp quản mục tiêu, lực lượng bảo vệ phải thực hiện nội dung kiểm tra, sát hạch bằng hình thức làm bài trắc nghiệm kiểm tra thu hoạch kiến thức về an toàn điện và nghiệp vụ bảo vệ.

          Ngọc Vận, Nhật Huy – PC Nam Định.