PC NAM ĐỊNH: Đảm bảo cấp điện phục vụ bơm nước vụ Đông -Xuân năm 2020.

Sáng ngày 21/1/2020 Đồng chí Trần Mạnh Sỹ Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định đến kiểm tra công tác cấp điện phục vụ bơm nước vụ mùa Đông – Xuân năm 2020 tại trạm bơm Cổ Đam thuộc huyện Ý Yên, trạm bơm Cốc Thành – huyện Vụ Bản và trạm bơm Hữu Bị huyện Mỹ Lộc.

Đ/C Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Cty kiểm tra tại trạm bơm Cổ Đam – Ý Yên, trạm bơm Hữu Bị – Mỹ Lộc

Hiện nay, các Điện lực đã chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cấp điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động theo đúng kế hoạch đăng ký của Công ty khai thác Công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công ty nhấn mạnh trong thời gian xả nước phục vụ đổ ải, các Điện lực bố trí ứng trực sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực và phương tiện để phối hợp và giải quyết nhanh sự cố nếu xảy ra nhằm đáp ứng việc sửa chữa lưới điện nhanh nhất, tốt nhất cho các trạm bơm.

Trạm Bơm Cổ Đam – Ý Yên

Trạm Bơm Cốc Thành – Vụ Bản

 

Đ/C Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty  tặng quà và chúc tết đội Quản lý Trung thế ĐL Ý Yên, ĐL Vụ Bản, ĐL TPNĐ.

Sau kiểm tra Công tác chuẩn bị cấp điện cho các trạm bơm, đồng chí Giám đốc Công ty đã tặng quà và chúc mừng các đội quản lý trung thế nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Canh tý năm 2020.

                                                                            (Văn Hùng – PC Nam Định)