PC Nam Định: Điện lực Vụ Bản triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và công tác KD&DVKH trong mùa nắng nóng năm 2020

Để truyền tải đến mọi người trong công tác tiết kiệm điện, Điện lực Vụ Bản trong tháng 5/2020 đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền với nhiều nhiều hình thức đa dạng với mục tiêu truyền tải sâu rộng đến với nhiều đối tượng sử dụng điện đó là các cháu học sinh tại các trường trên địa bàn huyện, các đơn vị doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn huyện…