PC Nam Định: Điện lực Ý Yên gặp mặt nữ CBCNV nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và phát động văn hóa an toàn lao động năm 2020

vừa qua tại Điện lực Ý Yên, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chị em nữ CBCNV Điện lực Ý Yên đã được Ban Lãnh đạo Điện lực tổ chức gặp mặt đầm ấm, cũng như tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể nữ CBCNV của đợn vị, đồng thời cùng với nữ CBCNV của đơn vị tham gia vào chương trình Lễ phát động đây mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2020 tại Điện lực Ý Yên.

Đồng chí Giám đốc Điện lực Ý Yên – PC Nam Định tặng hóa chúc mừng toàn thể nữ CNCNV nhân dịp Kỷ niệm ngày  8/3 tại Lễ phát động.

Chương trình Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2020 là sự kiện thường niên, được sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nam Định, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn trong lao động, với mục tiêu “Thực hiện các giải pháp để đảm bảo An toàn trong lao động”. Với tính chất và đặc thù công việc, người lao động thường xuyên phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm như: Làm việc trên cao, ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện… vì vậy, xác định “người lao động là tài sản quý giá nhất”, trong nhiều năm qua được sự quan tâm của Công ty Điện lực Nam Định luôn luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo đảm AT-VSLĐ. Công ty đã thường xuyên cấp phát, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; tổ chức thường xuyên việc huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là cán bộ quản lý an toàn cấp cơ sở, giúp người lao động nhận dạng được những mối nguy hiểm, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về ATVSLĐ.

Tại buổi Lễ phát động đẩy mạnh Văn hóa an toàn của Điện lực Ý Yên có sự tham dự của Phòng an toàn Công ty cùng với toàn thể CBCNV của đơn vị, nôi dung buổi lễ cũng đã nhấn mạnh về Văn hóa an toàn được hiểu là văn hóa mà ở đó quyền được hưởng một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được các ngành, các cấp coi trọng, đó là văn hóa mà nguyên tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra đã nhấn mạnh mục đích của chương trình lễ phát động nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá, chấp hành một cách tự giác, đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, sự tự giác, tự thân nêu cao ý thức tự bảo vệ mình của người lao động.

Buổi lễ phát động đã chứng kiến CBCNV và người lao động của Điện lực Ý Yên  triển khai việc tuyên thề thực hiện 5 điều để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đó là:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác ATVSLĐ-PCCN.2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện.

3. Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.

4. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.

5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN,  bảo vệ HLATLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.

Với ý nghĩa đó tập thể CBCNV của Điện lực Ý Yên quyết tâm tuyệt đối đảm bảo An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cả năm 2020.

   Quang Khánh – ĐL Ý Yên, PC Nam Định