PC Nam Định: Diễn tập PCTT&TKCN, xử lý sự cố, an toàn năm 2019

Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, ứng cứu kịp thời, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, xử lý khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo cấp điện ổn định, tối ưu nhất cho các phụ tải, đặc biệt các phụ tải quan trọng, các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn, đồng thời đảm bảo thực hiện công tác khắc phục sự cố theo đúng quy định, quy trình an toàn, không để xảy ra mất an toàn cho CBCNV.

Ngày 20/4/2019 Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức diễn tập PCTT&TKCN, xử lý sự cố, an toàn để nâng cao kỹ năng trong thực hành và đánh giá mức độ chủ động, sẵn sàng trong việc xử lý các tình huống thiên tai.

Nội dung diễn tập bao gồm 03 chuyên đề: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn theo phương án: Tình huống 1: Khắc phục sự cố vỡ chuỗi sứ pha C tại cột 28 đường dây 172 E3.13 Giao Thủy – 172 E3.11 Hải Hậu. Tình huống 2: Khắc phục sự cố vỡ sứ, đứt nhiều đoạn dây từ cột 1 đến cột 18 nhánh Trực Đại 5 lộ 472 E3.8. Tình huống 3: Khắc phục sự cố MBA tại TBA Anh Tiến 3 lộ 471 E3.8. Tình huống 4: Khắc phục sự cố đứt cáp viễn thông tại cột 17 lộ 472+473 E3.8. Tình huống 5: Cứu người bị nạn do say nắng từ trên cột tại cột 10 nhánh Trực Đại 5 lộ 472 E3.8, cấp cứu người tại hiện trường.

Ông Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty – Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN

phát biểu khai mạc tại buỗi lễ

Công ty đã áp dụng cầu truyền hình trực tuyến tất cả các địa điểm diễn tập (gồm phòng Điều độ Công ty, tổ trực vận hành các Điện lực Trực Ninh, Hải Hậu, các điểm diễn tập ngoài hiện trường) đến trụ sở Công ty Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế và 10 Điện lực trực thuộc. Tại đây tất cả các CBCNV đều có thể quan sát, nắm bắt cách thức điều hành lưới, cách thức chỉ huy và các bước triển khai khắc phục sự cố trên lưới điện.

Về tham dự và chỉ đạo tại buổi diễn tập có đại diện của Sở công thương tỉnh Nam Định, ban An toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngoài ra còn có các cơ quan báo chí và truyền hình Tỉnh tới dự và đưa tin.

(CBCNV triển khai khắc phục sự cố vỡ sứ, đứt nhiều đoạn dây từ cột 1 đến cột 18 nhánh Trực Đại 5 lộ 472 E3.8 )

Với sự tham gia diễn tập và quan sát tại hiện trường của gần 200 CBCNV trong không khí làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, triển khai khối lượng công việc rất lớn, làm việc dưới nhiệt độ duy trì cao trên 36oC nhưng tất cả các công việc đã triển khai đúng tiến độ theo phương án, kịch bản và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

(CBCNV triển khai khắc phục sự cố vỡ chuỗi sứ pha C tại cột 28

đường dây 172 E3.13 Giao Thủy – 172 E3.11 Hải Hậu)

(CBCNV triển khai khắc phục sự cố MBA tại TBA Anh Tiến 3 lộ 471 E3.8)

 (Diễn tập cấp cứu người bị say nắng khi đang thực hiện công việc trên cao).

Sau buổi diễn tập toàn Công ty đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại trong công tác PCTT&TKCN, xử lý sự cố, an toàn. Tại đây Ông Đỗ Văn Thiện – Phó giám đốc kỹ thuật Công ty – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN, sự cố, an toàn đã tổng kết diễn tập, phân tích những mặt đã làm được và những tồn tại cần khắc phục. Ông Thiện nhấn mạnh: đây là diễn tập với 05 tình huống thường gặp, còn trong thực tế khi xảy ra bão lớn, thiệt hại nặng nề trên diện rộng toàn tỉnh thì công tác điều hành, khắc phục sự cố phức tạp, khó khăn hơn nhiều và đây cũng là dịp để CBCNV tập duyệt trong công tác xử lý sự cố với phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; nhân lực tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Ông Đỗ Văn Thiện – Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN, sự cố, an toàn tổng kết rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Kết quả diễn tập phòng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn năm 2019 đã đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình diễn tập. CBCNV các đơn vị trực thuộc thực hiện nhuần nhuyễn kỹ năng xử lý các tình huống khắc phục sự cố, cứu nạn, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về con người và tài sản, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định khi thiên tai xảy ra.

Văn Hiển, Thế Hùng – Phòng An toàn, PC Nam Định