PC Nam Định diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 15/4/2022 Công ty Điện lực Nam Định tổ chức diễn tập cấp Công ty về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) – Xử lý sự cố – Đảm bảo an toàn  năm 2022.

Theo dự báo  năm 2022, thời tiết có những diễn biến khó lường, cực đoan có thể xảy ra như: Áp thấp nhiệt đới, bão, lốc xoáy, nước biển dâng, ngập úng, nắng nóng, mưa đá…

Căn cứ vào đặc điểm, dự báo thiên tai và tình hình thực tế tại khu vực tỉnh Nam Định, với mục tiêu nhằm chủ động triển khai các biện pháp cần thiết trước, trong và sau thiên tai để có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục thiên tai nhanh, đạt hiệu quả. Nâng cao năng lực xử lý sự cố, chỉ huy, điều hành và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc cũng như của cán bộ công nhận viên (CBCNV) trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra nhằm nhanh chóng khôi phục điện cho khách hàng, phục vụ tốt an ninh, chính trị, đời sống sinh hoạt của nhân dân. ảnh a sỹ khai mạc

Ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty  phát biểu khai mạc diễn tập 

Với phương án và kịch bản được xây dựng trong năm 2022 về công tác PCTT&TKCN – Xử lý sự cố – đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN năm 2022. Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN đã đánh giá trước tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết phức tạp, khó lường như hiện nay, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, công tác diễn tập PCTT& TKCN là nhiệm vụ vô cùng cần thiết, rất quan trọng đối với các đơn vị trực thuộc và đối với mỗi CBCNV trong toàn Công ty. 5.ảnh hội trường

Toàn cảnh buổi phát lệnh diễn tập PCTT&TKCN năm 2022 tại Trụ sở  Công ty Điện lực Nam Định

Để buổi diễn tập đạt kết quả tốt, Giám đốc Công ty yêu cầu Ban chỉ huy và các thành viên Ban chỉ huy diễn tập phải nắm chắc nội dung Kế hoạch diễn tập, trên cơ sở đó chỉ đạo, điều hành khoa học, hiệu quả, thiết thực, sát với tình hình thực tế; quán triệt sâu sắc tới các thành phần tham gia diễn tập về mục đích, yêu cầu của buổi diễn tập để xử lý tốt các tình huống đề ra.

9.thay MBA

Công nhân Điện lực Xuân Trường thực hành diễn tập với tình huống thay máy biến áp bị sự cố

 Theo đó, buổi diễn tập được xây dựng ba trong một: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn. Với mục tiêu thể hiện được các nội dung của công tác điều hành, thực hiện xử lý sự cố, các thủ tục về an toàn và trình tự các bước thực hiện công việc trong tất cả các khâu như: diễn biến mưa, lũ, bão gây sự cố, làm thiệt hại tài sản (đường dây, thiết bị, nhà cửa…); các diễn biến xử lý sự cố (phát hiện, xử lý, bàn giao, khắc phục hậu quả, kết thúc cấp điện trở lại…). Công tác huy động nhân lực, phương tiện vật tư một cách chủ động, thực hiện nhanh nhất, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt, sự cố gây ra.3.DIỄN TẬP CƠ CHẾ VH

Trung tâm điều khiển xa, Phòng CNTT và các đơn vị thực hành diễn tập cơ chế điều hành xử lý sự cố lưới điện

Kịch bản buổi diễn tập ứng phó thiên tai ba trong một với 07 nhóm tình huống gồm: Tình huống 1: Triển khai diễn tập cơ chế điều hành xử lý sự cố lưới điện; tình huống 2: Khắc phục sự cố đứt dây khoảng cột 72-73 lộ 471 E3.1; Tình huống 3: Khắc phục sự cố MBA 400 kVA 22/0.4 kV – TBA Xuân Ngọc 5 lộ 476 E3.8, giả thiết nổ 3 pha chì TBA và RE476/89 tác động nhảy cắt; tình huống 4: Khắc phục sự cố đứt cáp quang phục vụ sản xuất kinh doanh và mất kết nối từ TBA 110kV Giao Thuỷ về Trung tâm điều khiển xa tại cột 38 lộ 476 E3.13 (trạm vận hành theo tiêu chí không người trực, phải tái lập ca trực tại trạm); tình huống 5: Thay 06 quả sứ bị suy giảm cách điện nguy cơ đe dọa sự cố bằng phương pháp Hotline tại cột 50 lộ 473 E3.7 (thi công thực tế trên lưới điện); tình huống 6: Thay sứ đỡ lèo pha B vị trí cột 27 đường dây 171 E3.1 Trình Xuyên – 173 E3.9 Mỹ Xá suy giảm cách điện nguy cơ gây sự cố (thi công thực tế trên lưới điện); tình huống 7: Cứu người bị say nắng trong quá trình làm việc tại cột 38 lộ 476 E3.13. ảnh a Thiện bế mạc

Ông Đỗ Văn Thiện – Phó giám đốc Công ty đánh giá, kết luận và bế mạc buổi diễn tập PCTT&TKCN năm 2022

 Kết thúc buổi diễn tập, ông Đỗ Văn Thiện – Phó Giám đốc Công ty đánh giá buổi diễn tập được xây dựng với những tình huống mới phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nội dung cũng như quy định về công tác PCTT&TKCN. Các lực lượng tham gia đã kết hợp chặt chẽ giữa diễn tập vận hành cơ chế với diễn tập thực tế. Đồng thời, động viên, biểu dương các đơn vị và CBCNV tham gia diễn tập công tác PCTT&TKCN đã nêu cao tinh thần, thể hiện được vai trò, trách nhiệm, luyện tập thuần thục, thực hiện nghiêm túc các nội dung diễn tập, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Qua đó đã nâng cao năng lực xử lý tình huống, các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, khả năng ứng phó, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng xung kích góp phần nâng cao khả năng phối hợp ứng cứu, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, cũng như năng lực lãnh đạo, công tác tổ chức, chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chuẩn bị, thực hành xử lý tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống lưới điện, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời những hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kính tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh CBCNV thực hành diễn tập PCTT&TKCN7..đứt cáp

CBCNV Điện lực Giao Thủy và chuyên viên Phòng CNTT thực hành diễn tập tình huống khắc phục sự cố đứt cáp quang 

11.Diễn tập của Đội H Công nhân Đội sửa chữa Hotline thực hành diễn tập tình huống thay sứ bị suy giảm cách điện bằng phương pháp Hotline6. say nắng

Công nhân điện lực Giao Thủy thực hành diễn tập tình huống cứu người bị say nắng trong quá trình làm việc10.dien tập xử lý đứt dây

Công nhân Điện lực Thành phố Nam Định thực hành diễn tập tình huống khắc phục sự cố đứt dây8.diễn tập thay sứ đội CT

Công nhân thuộc Đội QLVHLĐCT thực hành diễn tập với tình huống thay sứ suy giảm cách điện

Lê Vũ Tiến – PC Nam Định