PC Nam Định: Khai giảng khóa đào tạo các chức danh vận hành Trung tâm điều khiển xa.

Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong đó có nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. Chương trình xây dựng trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực là chủ trương lớn của Tập đoànĐiện lực Việt Nam cũng như Tổng Công ty nhằm mục tiêu hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng suất lao động, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện.

Công ty Điện lực Nam Định là một trong những đơn vị được Tổng công tyĐiện lực miền Bắc lựa chọn triển khai xây dựng trung tâm điều khiển xa năm 2018.

Ngày 01/8/2018 tại trụ sở Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức khai giảng Khóa đào tạo các chức danh vận hành cho trung tâm điều khiển của Công ty. Về dự khai giảng khóa đào tạo có ông Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đỗ Văn Thiện –Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, kiêm chủ tịch Hội đồng đào tạo của Công ty; tham gia dự khai giảng còn có các ông bà trưởng các phòng chuyên môn: Điều độ, Kỹ thuật, An toàn, Công nghệ thông tin,Tổ chức và nhân sự; 19 học viên tham gia đào tạo các chức danh Điều độ viên,Trưởng kíp, Kỹ sư SCADA/DSM, Kỹ sư phương thức hệ thống điện phân phối.

Ảnh: Đc Trần Mạnh Sỹ  – Giám đốc C.ty cùng các học viên khóa đào tạo các chức danh vận hành Trung tâm điều khiển xa.

Ông Trần Mạnh Sỹ Giám đốc Công ty đã phát biểu khai giảng khóa đào tạo và giao nhiệm vụ cho Hội đồng đào tạo của Công ty cùng các học viên. Với tinh thần học tập không ngừng, trong điều kiện vừa thực hiện công việc chuyên môn được giao, vừa tham gia khóa đào tạo vì vậy các học viên cần dành thời gian tự học, tự nghiên cứu, đặc biệt là bố trí thời gian phù hợp giữa học tập lý thuyết kết hợp với thực tiễn tại hiện trường để nâng cao kỹ năng thực thi nhiệm vụ.

Các học viên tham gia khóa đào tạo cũng đã thể hiện quyết tâm cao, xin hứa trước Ban lãnh đạo Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như hoàn thành chương trình đào tạo với kết quả cao nhất.

                                                              Phòng TC&NS – PC Nam Định