PC Nam Định nâng cao kỹ năng, và huấn luyện Phòng chống cháy nổ cho lực lượng tự vệ Công ty

Bắt dầu bước vào mùa nắng nóng năm 2020, đây cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây gây ra hỏa hoạn bất cư lúc nào do nền nhiệt độ ngoài trời và trong nhà tăng cao, do đó ngoài các nội dung huấn luyện về công tác quân sự quốc phòng; Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế đã đặc biệt quan tâm và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng An toàn Công ty tổ chức huấn huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tự vệ của Công ty.

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhận thức, vai trò trách nhiệm, cho lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh đặc biệt là an toàn cho kho thiết bị vật tư, tòa nhà trụ sở…, Hàng năm Phòng thanh tra bảo vệ và pháp chế Công ty Điện lực Nam Định đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố Nam Định, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và diễn tập phương án tình huống chữa cháy bảo vệ con người và tài sản của đơn vị.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy; các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy; các nguyên nhân gây ra cháy nổ; một số biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và gia đình, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy. Ngoài ra, các học viên còn được cung cấp những thông tin, phân tích về tình huống của những vụ cháy nổ lớn từng sảy ra năm 2018 & 2019 trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Nam Định, các vụ cháy nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản để có những bài bọc kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy nổ.

Lực lượng tự vệ Công ty Điện lực Nam Định tham gia diễn tập thực hành sử dụng bình CO2 để dập tắt đám cháy.

Diễn tập chữa cháy là công tác huấn luyện thường niên của Công ty Điện lực Nam Định, có sự chuẩn bị nghiêm túc về nhân lực, cũng như trang thiết bị cho phòng cháy chữa cháy là dịp cho lực lượng Tự vệ Công ty được nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Ngọc Vận, Lê Vũ Tiến – PC Nam Định