PC Nam Định phổ biến, hướng dẫn Quy định công tác Văn phòng, Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN)

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) làm việc gián tiếp tại các phòng ban chuyên môn, các đội và các đơn vị cấp 4 trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định. Ngày 20/09/2022, tại trụ sở Công ty Điện lực Nam Định và các điểm cầu truyền hình trực tuyến của các Điện lực, Đội sản xuất đã triển khai phổ biến và hướng dẫn các nội dung Quy định về công tác văn phòng, các nghiệp vụ trên văn phòng số và đặc biệt là hướng dẫn phổ biến Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) cũng như Quy định hướng dẫn chi tiết của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC). Chương trình tập huấn, phổ biến hướng dẫn tại điểm cầu Công ty có sự chỉ đạo của ông Trần Quang Tuấn – PGĐ Công ty; cùng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị, chuyên viên các phòng, ban; tại điểm cầu trực tuyến các Điện lực, các đội: Gồm có lãnh đạo các Điện lực, lãnh đạo các đội, trưởng phòng tổng hợp và những đồng chí làm công tác văn thư – lưu trữ của Điện lực đã tham dự đông đủ.

pho bien, huong dan VP 2

pho bien, huong dan VP 1

Ông Trần Quang Tuấn – Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại buổi hướng dẫn

Với yêu cầu ngày càng cao và liên tục đổi mới về công tác tham mưu, điều hành mọi hoạt động trong công tác sản xuất kinh doanh của lãnh đạo Công ty, thu thập xử lý thông tin hỗ trợ trong hoạt động quản lý thì việc áp dụng các Quy định công tác văn phòng, Quy định về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản trong (EVN) đặc biệt quan trọng. Sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 1080/QĐ-EVN ngày 1/8/2021; Quyết định số 739/QĐ-EVN ngày 10/5/2022 và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành hướng dẫn 3048/EVNNPC-VP 20/6/2022, văn bản mới số 2139/QĐ-EVNNPC ngày 08/9/2022 của Tổng Công ty. Công ty Điện lực Nam Định đã ý thức được tầm quan trọng đối với công tác này và đã triển khai thực hiện phổ biến, hướng dẫn ngay đến các cán bộ công nhân viên các phòng, ban đơn vị tiếp cận để triển khai thực hiện.

Các học viên tham gia lớp tập huấn đã được nghe hướng dẫn, trao đổi của ông Trần Thanh Tùng – Chánh văn phòng công ty truyền đạt một số nội dung mới của Quy định, đặc biệt trong đó có công tác thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước giúp các CBCNV nhận thức tầm quan trọng của việc đó.

pho bien, huong dan VP 3

Ông Trần Thanh Tùng – Chánh VP Công ty trao đổi các nội dung Quy định về công tác văn phòng, Quy định về công tác Văn thư – lưu trữ và thể thức kỹ thuật trình bày văn bản

Kết thúc buổi phổ biến, hướng dẫn đã giúp CBCNV của Công ty Điện lực Nam Định chủ động cập nhật những Quy định mới, ý thức tầm quan trọng trong công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Công ty về lĩnh vực văn phòng cũng như việc soạn thảo các văn bản, thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, vận hành hiệu quả các ứng dụng trên văn phòng số D-Office, đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số cho lĩnh vực văn phòng, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu cấp trên giao cho./.

Văn Hùng – PC Nam Định