PC Nam Định: Tăng cường kiểm tra giám sát ATLĐ và tuyên truyền AT sử dụng điện trong dân (NTV)