PC Nam Định tham gia công tác An ninh – Quốc phòng tại địa phương.

Công tác quân sự quốc phòng nói chung và công tác huấn luyện tự vệ nói riêng luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Điện lực Nam Định. Lực lượng tự vệ Công ty trong nhiều năm liền luôn đạt thành tích khá, giỏi trong công tác huấn luyện. Ngày 09 tháng 5 năm 2019, lực lượng tự vệ Công ty gồm 09 đồng chí tham gia công tác huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật do Ban chỉ huy quân sự thành phố Nam Định tổ chức đạt thành tích loại Giỏi, chiến sỹ tự vệ Nguyễn Anh Tuấn đạt thành tích ưu tú với thành tích bắn đạn thật đạt 30 điểm, đã được Giám đốc Công ty quyết định khen thưởng.

Ảnh: Lãnh đạo Công ty gặp mặt động viên và giao nhiệm vụ cho chiến sỹ tự vệ

tham gia kiểm tra bắn đạn thật năm 2019.

Ảnh: Lực lượng tự vệ Công ty hoàn thành nhiệm vụ tại thao trường.