PC Nam Định thông báo: Về việc đảm bảo an toàn cung cấp điện trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp.