PC Nam Định thực hiện quy định thi tuyển chức danh Giám đốc Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định

Căn cứ Quy định về thực hiện công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong đó quy định về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý đơn vị cấp III, cấp IV của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là cán bộ lãnh đạo quản lý đơn vị cấp IV trong Công ty, ngày 28/4/2020 tại trụ sở Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức Hội đồng thi tuyển để bổ nhiệm mới chức danh Giám đốc Điện lực Giao Thủy, thay thế Giám đốc hiện tại về nghỉ chờ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/6/2020; Ứng viên thi tuyển là ông Nguyễn Văn Đồng hiện đang là Phó Giám đốc Điện lực Giao Thủy trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định.

Thành phần Hội đồng thi tuyển gồm Chủ tịch hội đồng ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty, các ông trong Ban Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các ông bà là Trưởng các Phòng, Ban Công ty.


Ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty, chủ tịch Hội đồng thi tuyển
phát biểu khai mạc buổi thi tuyển.

Ứng viên tham gia thi tuyển trình bày báo cáo, thuyết trình chương trình hành động với các nội dung gồm: đánh giá thực trạng, phân tích những ưu/nhược điểm, các tồn tại trong tổ chức, hoạt động của đơn vị quản lý, đề xuất kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động nếu được bổ nhiệm vào chức danh Giám đốc Điện lực; trả lời các câu hỏi chất vấn của các thành viên Hội đồng thi tuyển. Kết thúc phần trả lời, Hội đồng đã tổ chức đánh giá kết quả thi tuyển đối với những ứng viên tham dự tuyển chức danh Giám đốc.