PC Nam Định tổ chức huấn luyện mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2018.

Trong nhiều năm qua, Công ty Điện lực Nam Định đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tai nạn về điện. Trong đó có sự chung sức rất lớn của đội ngũ công nhân làm công tác an toàn vệ sinh viên trực tiếp tại các tổ, đội sản xuất. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc nắm bắt, triển khai thực hiện công việc, kiểm tra kiểm soát hàng ngày để đảm bảo an toàn lao động.

Với mục tiêu trang bị kiến thức về AT-VSLĐ, PCCN, bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động cho mạng lưới ATVSV nhằm đảm bảo an toàn trong lao động, ngày 31/5/2018 Công ty Điện lực Nam Định đã phối hợp với phòng cảnh sát PCCC – Công an tỉnh vàThanh tra Sở lao động thương binh và xã hổi tổ chức huấn luyện cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong toàn Công ty.

Các nội dung huấn luyện chủ yếu cho mạng lưới ATVSV bao gồm: Quyền và nghĩa vụ của người lao động; quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV; chế độ về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; nội quy an toàn, vệ sinh lao động; sử dụng các trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng các loại phương tiện chữa cháy và cách thoát hiểm, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Qua buổi huấn luyện Ban lãnh đạo cũng như Công đoàn Công ty tin tưởng rằng lực lượng ATVSV như những “cánh tay nối dài” sẽ tuyên truyền phổ biến, đôn đốc nhắc nhở, triển khai công tác ATVSLĐ, PCCNlan tỏa đếnmọi CBCNV tại các tổ, đội sản xuất. Từ đóngười lao động thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành và thực hiện tốt các nội quy về AT-VSLĐ, PCCN là thiết thực, mọi người cùng chung sức, chung lòng hãy nghĩ về an toàn trước khi làm việc góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Một số hình ảnh buổi huấn luyện