PC Nam Định: Tổ chức thành công Đại hội Chi hội An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 24/8/2019 Chi hội ATVSLĐ Công ty Nam Định đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chi hội ATVSLĐ Công ty Nam Định nằm trong Liên Chi hội ATVSLĐ Điện lực miền Bắc được công nhận là thành viên trực thuộc Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam theo quyết định 50/QĐ-HATVSLĐVN ngày 25/4/2019.

Chi hội  gồm 140 hội viên hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định, tham gia trên cơ sở tự nguyện của CBCNV. Mục đích của Chi hội là tập hợp, đoàn kết lực lượng phát huy vai trò của người làm công tác quản lý và đội ngũ những người làm công tác ATVSLĐ hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Hình ảnh: Các Đại biểu tham dự Đại hội Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Nam Định.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Chi hội ta cần triển khai làm tốt nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích Hội đã đặt ra đó là phải quy tụ được những người làm công tác an toàn, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng công tác ATVSLĐ trong đơn vị ngày càng tốt hơn, tích cực đưa ra sáng kiến về ATVSLĐ để năng suất lao động ngày càng nâng cao mà vẫn gắn liền với đảm bảo ATVSLĐ. Các Hội viên cần thực hiện tốt quy chế Đại hội đề ra, Ban chấp hành chi hội phải xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tiễn, phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn và kêu gọi Lãnh đạo Công ty, các tổ chức chính trị, đoàn thể tạo mọi điều kiện giúp đỡ để Chi hội hoạt động hiệu quả ngay từ khóa đầu tiên”.

Ảnh: Đ/c Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Nam Định, nhiệm kỳ 2019-2024.

Với thời lượng nửa ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm của Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra 15 Đại biểu có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh đạo vào Ban Chấp hành Chi hội, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua các quy chế hoạt động, chương trình hoạt động của Chi hội và Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu ra các chức danh Chi hội ATVSLĐ gồm: Đ/c Đỗ Văn Thiện – PGĐ Công ty đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Chi hội, Đ/cVũ Dũng Tiến – Chủ tịch công đoàn Công ty và Đ/c Bùi Văn Hiển – Trưởng phòng An toàn đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Nam Định lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.

Văn Hiển, Thế Hùng – Phòng An toàn, PC Nam Định