PC Nam Định: Với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho trạm 110kV không người trực

Hiện nay, Công ty Điện lực Nam Định đang quản lý vận hành 15 đường dây 110kV và 12 trạm biến áp (TBA) 110kV có công suất đặt là 791 MVA, với 97 lộ đường dây ở 2 cấp điện áp 35kV và 22kV, trong đó có 02 trạm biến áp 110kV đã thực hiện cơ chế vận hành không người trực.

Trạm biến áp 110kV E3.16 – Trực Ninh TBA không người trực góp phần nâng cao năng suất lao động hiệu quả

Công ty Điện lực Nam Định đã đưa vào vận hành 2 TBA 110kV không người trực gồm E3.16 Trực Ninh; E3.15 Ý Yên, thời gian thực hiện không người trực hoàn toàn ở hai trạm này bắt đầu từ 0h00 ngày 20/5/2020, với tất cả các thao tác đóng cắt, điều khiển thiết bị trạm 110 kV được tiến hành từ trung tâm điều khiển đặt tại trụ sở Công ty. Bên cạnh đó, các hệ thống phụ trợ cho TBA không người trực như camera giám sát an ninh, hệ thống báo cháy, báo khói tự động… cũng được truyền về trung tâm điều khiển để theo dõi, quản lý trạm. Việc đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển xa với trạm biến áp không người trực có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện đại hoá, tự động hoá lưới điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và tăng năng suất lao động.

Lực lượng an ninh bảo vệ trạm không người trực: Cùng với việc đưa vào vận hành các trạm 110kV không người trực là việc triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản của TBA. Công ty Điện lực Nam Định đã bố trí lực lượng bảo vệ trực ca đủ về số lượng; tác phong làm việc chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh, an toàn tại các mục tiêu trạm biến áp 110kV không người trực.

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn quy định kiểm soát ra vào TBA 110kV cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Để lực lượng bảo vệ tiến hành tiếp nhận mục tiêu và đảm bảo an ninh, an toàn tài sản đối với trạm 110kV không người trực, Công ty đã tổ chức các buổi huấn luyện cho lực lượng bảo vệ về công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCN, các quy trình quy định về an toàn điện và phổ biến quán triệt các quy định về nghiệp vụ bảo vệ, các kỹ năng tuần tra trong TBA 110kV… để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ.