PC Nam Định phát động đẩy mạnh thực hiện văn hóa ATLĐ khối cơ quan công ty.

Với mục tiêu “Thực hiện các giải pháp để đảm bảo An toàn lao động”, ngày 30/3/2018 Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động trongkhối cơ quan Công ty để góp phần xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp cũng như nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn trong lao động. 

(Đồng chí Đỗ Văn Thiện – Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban chỉ đạophát biểu tại buỗi lễ)

              Ngành điện là một ngành kỹ thuật đặc thù và cũng là một trong những ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm. Do tính chất công việc, người lao động thường xuyên phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm như: Làm việc trên cao, ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện…Chính vì vậy, xác định “người lao động là tài sản quý giá nhất”, những năm qua được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nam Định luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo đảm AT-VSLĐ. Theo đó, Công ty trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động; thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là cán bộ quản lý an toàn cấp cơ sở, giúp người lao động nhận dạng được những mối nguy hiểm, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về ATVSLĐ.

Tại buổi lễ lãnh đạo Công ty đã khái quát về Văn hóa an toàn được hiểu là văn hóa mà ở đó quyền được hưởng một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được các ngành, các cấp coi trọng. Đó là văn hóa mà nguyên tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu.

Đồng thời đã nhấn mạnh mục đích của chương trình nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá, chấp hành một cách tự giác, đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, sự tự giác, tự thân nêu cao ý thức tự bảo vệ mình của người lao động.

(Đồng chí Vũ Dũng Tiến – Chủ tịch công đoàn – phát động đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động)

Lãnh đạo công ty tuyên thề

  CBCNV khối phòng ban Công ty tuyên thề

          Qua Lễ phát động lãnh đạo và các CBCNV khối phòng banCông ty đã tuyên thề thực hiện 5 điều để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động:

  1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác ATVSLĐ-PCCN.
  2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện.
  3. Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.
  4. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.
  5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN,  bảo vệ HLATLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.

Xây dựng văn hoá an toàn lao động là chương trình có quy mô lớn, được tổ chức và triển khai đồng bộ trong toàn Công ty Điện lực Nam Định đóng góp vào sự phát triển bền vững cho Công ty, đem lại lợi ích cho gia đình CBCNV và lợi ích cho toàn thể xã hội.

Phòng An Toàn – Công ty Điện lực Nam Định