PCNĐ Thực hiện giá bán điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.