PCNĐ và NPCETC ký kết Quy chế phối hợp nâng cao hiệu quả công tác QLVH và xử lý sự cố lưới điện 110kV tỉnh Nam Định.

Công ty Điện lực Nam Định và Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc ký kết Quy chế phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành và xử lý sự cố lưới điện 110kV tỉnh Nam Định.

Ngày 07 tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở Công ty Điện lực Nam Định tổ chức Lễ ký kết thực hiện Quy chế phối hợp giữ Công ty Điện lực Nam Định và Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc, đồng thời tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý vận hành và xử lý sự cố đối với lưới điện 110kV trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định. Tham dự chương trình về phía Công ty Điện lực Nam Định có Đồng chí Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty, về phía Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) có Đồng chí Nguyễn Quang Khanh – Giám đốc Công ty, thành phần tham dự chương trình của hai đơn vị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng ban chuyên môn, Đội QLVH cao thế, các chuyên viên khối kỹ thuật vận hành và các Kỹ sư Scada, các đồng chí Trưởng các trạm 110kV.

Tại Hội nghị Lãnh đạo hai Công ty đã thống nhất cao và cùng nhau ký kết bản Quy chế phối hợp trong công tác: Thí nghiệm định kỳ thiết bị, hệ thống SCADA tại các TBA 110kV; Thí nghiệm định kỳ hệ thống điều khiển tích hợp TBA; Thí nghiệm thường xuyên tại các TBA (thay đổi chỉnh định rơle bảo vệ, đồng vị pha, chuyển nấc phân áp MBA…); Công tác bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống SCADA tại TTĐKX và tại các TBA 110 kV; Xử lý sự cố các thiết bị nhất thứ, nhị thứ tại các TBA 110 kV; Đo thông số đường dây 110kV …
Một số hình ảnh tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp:

Ảnh: Đ/c Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định và Đ/c Nguyễn Quang Khanh – Giám đốc Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc ký kết Quy chế phối hợp.

Thanh Tùng – PC Nam Định