Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định

Sáng ngày 17/6/2020, tại phòng họp UBND tỉnh Nam Định, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định về tình hình đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh và triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư. Tham dự buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về phía tỉnh Nam Định có ông Ngô Gia Tự – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định, cùng Lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh Nam Định, gồm Sở Công thương, Sở tài nguyên và môi trường, Văn phòng ủy ban tỉnh. Về phía Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực miền Bắc, cùng thành viên các Ban của Tổng Công ty, Lãnh đạo các Ban quản lý dự án BA1, BA2 trực thuộc EVNNPC, Ban Giám đốc và một số Trưởng phòng của Công ty Điện lực Nam Định.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) về tình hình đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua lưới điện khu vực Nam Định vận hành tương đối ổn định, cấp điện đảm bảo cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương, cụ thể: Đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục phục vụ nông nghiệp đặc biệt là các trạm bơm đầu mối lớn của tỉnh trong các đợt bơm chống úng và đổ ải các năm; Cấp điện đảm bảo phát triển sản xuất tại 03 khu công nghiệp tập chung là Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung, đảm bảo điện cho 20 cụm công nghiệp nằm rải rác trên địa bàn tỉnh là An Xá, Vân Chàng, Đồng Côi, Cổ Lễ, Trực Hùng, Cát Thành, Nghĩa Sơn, Xuân Tiến, Xuân Bắc, Xuân Trường, Thị trấn Xuân Trường, Yên Xá, Yên Ninh, thị trấn Lâm, Hải Minh, thị trấn Thịnh Long, Hải Phương, Thịnh Lâm, Trung Thành, Quang Trung; Đặc biệt đảm bảo cấp điện cho phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các dịch vụ, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Về công tác triển khai các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn hội nghị được nghe các báo cáo của Ban Đầu tư EVNNPC, các Ban quản lý dự án BA1, BA2 về tình hình triển khai các dự án cũng như một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để Lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành của hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của một số dự án. Tính từ năm 2016 đến nay EVNNPC đã và đang đầu tư triển khai thực hiện các dự án lưới điện 110kV, dự án trung hạ áp với tổng mức đầu tư là: 3.136 tỉ đồng trong đó: Các dự án lưới điện 110kV với tổng mức đầu tư là 1.688 tỉ đồng, đã hoàn thành 14 dự án với tổng mức là 372,91 tỉ đồng. Đang thực hiện 7 dự án với tổng mức đầu tư 605,1 tỉ đồng và đang chuẩn bị đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư 709,9 tỉ đồng. Thực hiện đầu tư các dự án lưới điện trung áp trên địa bàn toàn tỉnh với tổng mức đầu tư là 1281,2 tỉ đồng. Cùng với đó Tổng Công ty cũng thực hiện triển khai dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA: Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định với tổng mức đầu tư được phê duyệt 167 tỷ đồng, hiện dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công vào tháng 9/2020 (Dự án có tên gọi là KFW3). Ngoài ra EVNNPC đã giao cho các ban quản lý dự án BA1,BA2 triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho 9 dự án sẽ được thực hiện trong năm 2020 và năm 2021.