Phòng Kế hoạch & Vật tư: Nâng cao hiệu quả trong công tác tận dụng vật tư thu hồi để tái sử dụng với mục tiêu tiết kiệm trong chi phí SXKD.

Nhằm thực hiện việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Phòng Kế hoạch và Vật tư (KH&VT) Công ty Điện lực Nam Định đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc quản lý và phân bổ vật tư cho các đơn vị một cách hợp lý, chính xác đảm bảo tiến độ kịp thời phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là công tác xử lý các sự cố lưới điện. Các vật tư của công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn lưới điện và các công trình đầu tư xây dựng mới khi được các đơn vị thi công làm thủ tục nhập kho thu hồi vật tư cũ đã được các cán bộ của đơn vị chủ động phân loại các vật tư đảm bảo yêu cầu để thực hiện việc tái sử dụng như dây dẫn cáp điện bọc có độ dài đảm bảo cho từ 2 khoảng cột trở lên thì được để riêng với mục đích tận dụng lại khi có nhu cầu từ các đơn vị…

Đối với những chủng loại vật tư thiết bị như biến dòng điện (TI), thiết bị đóng cắt (Attomat), cầu dao phụ tải, sứ…vv cũng được sàng lọc ngay từ khâu nhập hàng thu hồi vào kho, sau khi sàng lọc các thiết bị sẽ được đơn vị giao cho tổ sửa chữa thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và thực hiện thí nghiệm, kiểm định đảm bảo đủ điều kiện vận hành mới được đưa vào sử dụng. Việc tận dụng, tái sử dụng đối với các vật tư, thiết bị từ các công trình dự án thu hồi về đã đem lại tính chủ động cho nguồn vật tư dự phòng, sẵn sàng hỗ trợ ngay cho việc khắc phục, sử lý sự cố trên lưới điện, đồng thời tiết kiệm chi phí cho hoạt động SXKD, góp phần cùng toàn Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh kho vật tư, thiết bị của PC Nam Định sẵn sàng phục vụ cho công tác quản lý vận hành và cung ứng điện:

Bài & ảnh Xuân Hiệp – Phòng KH&VT.