Phóng sự: EVNNPC nửa thế kỷ hình thành và phát triển