Sự kiện trong tuần: Sử dụng điện tiếp kiệm và nỗ lực của ngành điện đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng