Thời sự: Cung ứng điện thời tiết nắng nóng khu vực Nam Định lần thứ 3 trong tháng Công suất đạt đỉnh mới.