Thời sự: Lễ động thổ xây dựng ĐZ và trạm biến áp 110kV Liếu Đề Tỉnh Nam Định