Thời sự NTV: Cty Điện lực Nam Định thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo cung ứng điện