Thời sự: PC Nam Định đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2019