Thời sự: PC Nam Định tuyên truyền Điện mặt trời áp mái – Tiết kiệm sử dụng điện hiệu quả – Đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng