Thông cáo báo chí: Hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng điện Quý I/2022