Thông cáo báo chí: Tình hình cung ứng điện trong quý IV năm 2020