Thông tin báo chí EVN: khuyến cáo sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.