Tin thời sự: Công suất và sản lượng điện khu vực tỉnh Nam Định năm 2019 tăng cao vượt mức đỉnh của năm 2018.