Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 08/01/2018, tại Hà Nội Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Hội nghị có sự hiện diện các đại biểu: Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và các ban chuyên môn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; Lãnh đạo các đơn vị bạn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Mua bán điện, Trung điều độ hệ thống điện Quốc gia…

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; các Ông, Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kiểm soát viên chuyên trách, Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng Công ty; Chủ tịch/Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng chuyên môn các đơn vị thành viên.

Ông Dương Quang Thành, Ông Trần Đình Nhân, Ông Thiều Kim Quỳnh, Ông Nguyễn Văn Tiệp  – Chủ trì Hội nghị

Kết thúc năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển với tăng trưởng điện khu vực miền Bắc tiếp tục ở mức cao. Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện Chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tập đoàn, chú trọng vào công tác phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, nâng tầm thương hiệu. Nhiều chỉ tiêu đã về trước thời hạn được giao.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trình bày báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao

Năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng với sản lượng điện thương phẩm năm 2018 đạt 64,27 tỷ kWh và tăng trưởng 12,09%, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao. Thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 65,02%, tăng trưởng 13,43% tương ứng 4,95 tỷ kWh; thành phần QLTD chiếm tỷ trọng 28,51%, tăng trưởng 8,19% tương ứng 1,4 tỷ kWh; các thành phần khác chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hằng năm.

Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2018 Tổng công ty ước thực hiện đạt 5,11%, giảm 0,40% so với kế hoạch EVN giao đầu năm (5,51%) và giảm 0,52% so với năm 2017. Có 26/27 Công ty Điện lực hoàn thành chỉ tiêu TTĐN phấn đấu, trong đó PC Vĩnh Phúc thực hiện giảm hơn kế hoạch giao 1,34%.
Giá bán điện bình quân năm 2018 đạt 1.634,32 đ/kWh, cao hơn 62,93 đ/kWh so với cùng kỳ 2017 và thấp hơn kế hoạch EVN giao là 0,68 đ/kWh. Nếu quy đổi về cùng đơn giá, giá bán điện năm 2018 tăng 4,9 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2017.

Tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 329.861 khách hàng, trong đó: Khách hàng sinh hoạt: 244.325 khách hàng, khách hàng ngoài sinh hoạt: 83.218 khách hàng và khách hàng chuyên dùng: 2.318 khách hàng; Chỉ số tiếp cận điện năng của Tổng công ty đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định; Triển khai chương trình thanh toán cấp độ 4; 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch; Năm 2018, website Chăm sóc khách hàng đã ghi nhận gần 6 triệu khách hàng truy cập, tra cứu thông tin.

Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn Tổng công ty quản lý số huyện có điện đạt 100%, số xã có điện đạt 100% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%. Đến nay, hầu hết các thôn, bản biên giới đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới – hải đảo. Tháng 09/2018 đã cấp điện cho đảo Rều (đảo Khỉ) tỉnh Quảng Ninh, đảo cuối cùng có dân sinh sống được cấp điện. Trong năm 2018, Tổng công ty đã tiếp nhận 17 xã, cụm với 18.892 hộ dân.

Cùng với Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công tác quản lý kỹ thuật vận hành đã góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty. Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện đã có nhiều cố gắng đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty; Đảm bảo điện phục vụ cho các đợt tưới tiêu, các sự kiện chính trị – xã hội, các ngày lễ lớn, các kỳ thi…. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống quá tải cục bộ, sự cố. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị quản lý lưới điện thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, năm 2018 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SADI 873,66 phút/ kế hoạch giao 924 phút (giảm 482,34 phút so với năm 2017), MAIFI 0,7 lần/kế hoạch giao 2,12 lần (giảm 0,19 lần so với năm 2017), SAIFI 6,61 lần/kế hoạch giao 12,29 lần (giảm 7,85 lần so với năm 2017).

Năm 2018, toàn Tổng công ty đã không để xảy ra tai nạn lao động; thực hiện nghiêm túc công tác PCTT&TKCN từ khâu phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó, ứng phó, khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, tích cực và phối hợp tương trợ của các đơn vị nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo an toàn để khôi phục cấp điện trở lại tại những khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất, nổi bật là hệ thống điện đã vận hành an toàn trong mùa mưa, bão lũ.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp, trong tháng 11 vừa qua, Tổng công ty đã tổ chức Lễ bàn giao quản lý vận hành lưới điện 110kV từ Công ty lưới điện cao thế miền Bắc về các Công ty Điện lực trực thuộc. Cùng với đó là việc đổi tên Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc thành Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công tác Văn hóa doanh nghiệp đang được Tổng công ty hướng tới đó là: xây dựng một doanh nghiệp thông minh, đổi mới toàn diện với tư duy “Khách hàng là trung tâm” của sự phát triển bền vững theo 3 trụ cột: Con người – Quy trình – Công nghệ và một nền tảng văn hoá mang bản sắc của chính mình với mục đích: Tạo ra các gía trị vượt trội cho khách hàng và cộng đồng xã hội từ các mô hình phát triển được số hoá; Xây dựng lưới điện thông minh nâng tầm chất lượng cung cấp điện cho khách hàng; Hệ thống quản trị tiên tiến, hiệu quả, có tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng và theo đuổi văn hoá dịch vụ xuất sắc. Xây dựng hành trình văn hoá EVNNPC, gắn kết gần 28.000 CBCNV với sứ mệnh và khát vọng đổi mới sáng tạo không ngừng để kiến tạo các giá trị tiềm năng cho khách hàng.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Với mục tiêu và kế hoạch đặt ra của năm 2019: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; Tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu; Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Thực hiện Chủ đề năm của Tập đoàn là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” nhằm mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, thị trường điện, đảm bảo cân đối tài chính, thực hiện mục tiêu dài hạn của Tổng công ty thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực. Với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: Điện thương phẩm: 72,5 tỷ kWh, tăng trưởng 12,8% so với thực hiện năm 2018; Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và sinh hoạt của nhân dân; Chăm sóc khách hàng với phương châm khách hàng là trung tâm; Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động năm 2019; Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện dân chủ cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa; Tiếp tục triển khai đồng bộ đề án, các nhiệm vụ và giải pháp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng năng suất lao động; Năm 2019, toàn Tổng công ty triển khai chỉ đạo toàn diện và quản lý điều hành một cách đồng bộ các mảng hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với nhiệm vụ cụ thể: Triển khai các nội dung của hành trình Văn hóa EVNNPC 2020 và chương trình truyền thông lan tỏa văn hóa EVNNPC; Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ; Phát triển văn hóa lãnh đạo và văn hóa học tập; Tăng cường công tác VHDN vào hoạt động kinh doanh, an toàn; Đổi mới công tác quản trị VHDN.

Phát biểu tại Hội nghị ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty đã thực hiện trong năm qua, với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch giao. Nhấn mạnh năm 2019 là năm sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là về nguồn điện. Ông Thành đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu để cùng Tập đoàn và các đơn vị vượt qua những khó khăn của năm 2019, với một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đề nghị phối hợp tốt với chính quyền địa phương để nắm bắt các nhu cầu và kịp thời đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện; phối hợp với các khách hàng lớn thực hiện công tác sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm và đảm bảo về nguồn điện. Xây dựng các giải pháp phù hợp để các thực hiện chỉ tiêu về đích trước một năm. Tìm mọi biện pháp để áp giá bán điện đúng quy định, đảm bảo cung cấp điện. Rà soát lại việc đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư cần công khai minh bạch và đúng quy định. Tăng cường giảm thiểu sự cố lưới điện đặc biệt là lưới 110kV thấp hơn chỉ tiêu mà Tập đoàn giao. Tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng và đặc biệt là năm 2019 là năm phải ứng dụng và giải pháp, hạn chế dùng tiền mặt qua thanh toán tiền điện. Giữ vững điểm số tiếp cận điện năng cũng như thực hiện tốt chỉ  đạo của Thủ tướng Chính phủ; sử dụng tốt điện trực tuyến để đảm bảo tốt hơn cho khách hàng, dễ thực hiện, dễ giám sát, công khai minh bạch trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Kết hợp công tác truyền thông về việc minh bạch hóa thông tin cũng như tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện.

Đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty và các Công ty Điện lực đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Dương Quang Thành, Ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định: với những mục tiêu và kế hoạch của năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ phải hiện thực hóa bằng những cam kết, chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể với các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2019. Đi cùng với đó là đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cải thiện các thủ tục hành chính, phối hợp các địa phương triển khai hệ thống một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện. Đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện theo hướng thông minh, sử dụng các công nghệ hotline để giảm thiểu tối đa thời gian ngừng cấp điện. Triển khai hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Năm 2019 là năm Tổng công ty kỷ niệm 50 năm ngày thành lập; 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam. Đồng thời năm 2019 cũng là năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chủ để năm: “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, với tinh thần “một đội ngũ – một mục tiêu – một hành trình”, không ngừng nâng cao quản trị nguồn nhân lực trình độ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, với những nhiệm vụ đó, ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty

Một số hình ảnh trao giải thưởng cho các đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018