Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 3 ( WIPHA) tại Công ty Điện lực Nam Định.

Với diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số 3 có tên Quốc tế (WIPHA), ngay trong chiều ngày 1/8/2019, đoàn công tác của Tông Công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi làm việc với Ban chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty Điện lực Nam Định để kiểm tra, nắm bắt, chỉ đạo công tác ứng phó Bão số 3. Tại buổi làm việc Đoàn đã được nghe các báo cáo nhanh của Công ty Điện lực Nam Định về công tác triển khai ứng phó với bão. Công ty Điện lực Nam Định đã có Công điện khẩn chỉ đạo các Điện lực trực thuộc triển khai kiểm tra, rà soát để kịp thời gia cố các điểm xung yếu, chuẩn bị nhân lực vật lực đầy đủ sẵn sàng ứng phó khi bão vào, các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân.

Ảnh: Đoàn công tác NPC  làm việc với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tại Công ty Điện lực Nam Định.

 Ngay sau buổi làm việc Đoàn công tác kiểm tra và nắm bắt tình hình tại một số điểm xung yếu huyện ven biển trên địa bàn tỉnh Nam Định, Đoàn Công tác NPC  yêu cầu PC Nam Định tiếp tục tăng cường kiểm tra gia cố các điểm điểm xung yếu của hệ thống lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư dự phòng, tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên cấp điện cho các phụ tải trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt quan tấm đến việc cấp điện phục vụ bơm nước tiêu úng trước khi bão…

Thanh Tùng PC Nam Định