Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc với Công ty Điện lực Nam Định về công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng

Sáng ngày 14/04/2022, ông Vũ Anh Tài – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi làm việc để triển khai công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2022 với Công ty Điện lực Nam Định. Tham dự tại hội nghị còn có lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty; Ban quản lý dự án lưới điện (BA1), Ban quản lý dự án phát triển Điện lực (BA2) và Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (BA3). Về phía Công ty Điện lực Nam Định tham dự có ông Trần Mạnh Sỹ – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các ông, bà trong trong Ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Công ty, Giám đốc các Điện lực huyện và thành phố; Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Đội sửa chữa Hotline.

HN SXKD-ĐTXD1

Ảnh toàn cảnh hội nghị: Ông Lê Minh Tuấn PTGĐ EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Ông Đỗ Văn Thiện – PGĐ Công ty thay mặt cho Công ty Điện lực Nam Định báo cáo các kết quả đạt được trong công tác SXKD, công tác đầu tư xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu năm 2022. Quý I năm 2022 điện thương phẩm đạt 662,63 triệu kWh, tăng trưởng 12,89% so với cùng kỳ; tổn thất điện năng 5,47%; giá bán bình quân đạt 1.830,79 cao hơn cùng kỳ 19,16 đồng. Công tác thu nộp tiền điện cũng đã bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 bùng phát sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán năm 2022. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo công ty cùng với sự quyết tâm nỗ lực của các phòng ban, đơn vị đã đạt được 99,99%, cao hơn kế hoạch Tổng công ty giao 0,19%.

HN SXKD-ĐTXD2

Ông Đỗ Văn Thiện PGĐ Công ty Điện lực Nam Định báo cáo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của Công ty Điện lực Nam Định về những kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của quý I và triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu của cả năm 2022, các ý kiến phát biểu của đại diện các ban của tổng công ty và các Ban quản lý dự án về các lĩnh vực công tác sản xuất kinh doanh cũng như công tác Đầu tư xây dựng tại Nam Định. Ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã có những biểu dương và ghi nhận bước đầu với những kết quả đạt được. Đặc biệt đánh giá cao công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực và các Ban quản lý dự án với chính quyền địa phương để triển khai các dự án trọng điểm lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Nam Định; các nhiệm vụ SXKD đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Tổng công ty giao trong quý I đáp ứng thực hiện chủ đề năm 2022 đó là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; hoàn thành các kế hoạch lắp đặt công tơ điện tử EVNNPC giao; hoàn thiện lưới điện phân phối, nâng cấp các trạm biến áp 110kV trên địa bàn để đảm bảo cung ứng điện.

Thay mặt Công ty Điện lực Nam Định, ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo Tổng công ty đã quan tâm chỉ đạo; sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Ban chuyên môn Tổng Công ty, cùng với sự phối hợp của các đơn vị Ban quản lý dự án miền Bắc…,  Công ty sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

HN SXKD-DTXD3

Ông Vũ Anh Tài – Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Toàn thể hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Vũ Anh Tài – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty, cũng như ý kiến phát biểu kết luận của Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn tại Hội nghị và giao nhiệm vụ cho các Ban chuyên môn của Tổng công ty, các Ban quản lý dự án (BA1, BA2, BA3) phối hợp và tạo điều kiện tối đa về các mặt công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cho Công ty Điện lực Nam Định, phấn đấu đưa các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định đảm bảo đúng tiến độ đề ra, đáp ứng tốt cho nhu cầu cung ứng điện tại địa phương./.

Văn Hùng – PC Nam Định