Xây dựng, cải tạo đường dây 22kV cấp điện cho Khu công nghiệp Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng.

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thiên Trường
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới và cải tạo 12.638m đường dây 22kV, trong đó:

+ Đường dây cáp ngầm 22kV xây dựng mới: 117m.

+ Đường dây cáp ngầm 22kV cải tạo: 86m.

+ Đường dây trên không 22kV xây dựng mới: 9.233m

+ Đường dây trên không 22kV cải tạo: 1.506m

+ Đường dây trên không 22kV cải tạo mạch đơn thành mạch kép: 1.696m

– Xây dựng mới 1 trạm recloser 22kV, 1 trạm đo đếm 22kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,846,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 07/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 09/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lại Trung Chính
Số điện thoại: 0912039443; Email: trungchinhdlnd@gmail.com