Xây dựng môi trường làm việc ” Sạch – Sáng – Xanh” gắn với thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Nghĩa Hưng.

Với khẩu hiệu tạo môi trường “ Sạch – Sáng – Xanh “. Trong quá trình thực thi văn hóa doanh nghiệp, Điện lực Nghĩa Hưng quan tâm tạo không gian làm việc tích cực và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Môi trường làm việc là yếu tố tác động đến hiệu quả và năng suất lao động. Có môi trường làm việc tốt giúp người lao động cảm thấy thư giãn, giảm strees, sáng tạo hăng say làm việc…

CBCNV tham gia vệ sinh khuôn viên nhà điều hành

Ý thức được điều đó Đơn vị xác định xây dựng và giữ gìn văn hóa nơi làm việc vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi CBCNV. Tiểu ban văn hóa doanh nghiệp Điện lực đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể tới từng phòng, tổ, đội như: Dọn dẹp bàn làm việc cá nhân, phòng làm việc, khuôn viên nhà điều hành, đội quản lý vào mỗi thứ 6 hàng tuần.  Ngoài việc vệ sinh, chăm sóc cây xanh khuôn viên, tại các phòng làm việc của  các đơn vị trong Điện lực đều được bố trí cây xanh. Qua đó giúp người lao động gần gũi với thiên nhiên, cây xanh điều hòa không khí, cũng như tạo mỹ quan các đơn vị được đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.

Hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần và chăm sóc bảo vệ cây xanh được toàn thể CBCNV trong Đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia. Từ những việc nhỏ này không chỉ làm sạch, đẹp môi trường nơi làm việc mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi hăng say lao động sản xuất.

                                                                                                                   Điện lực Nghĩa Hưng